Lake Lite Restaurants, Bidhannaga, kolkata

Map

Benfish Tower GN Block, Sector V, Bidhannagar Kolkata, West Bengal 700091, kolkata-700091, WB